Marintec 2019
Nor-shipping 2019 1920x480

Together for vessel performance

SNIEC Hall N1 B6A-01 2019.12.3-6 上海新国际博览中心N1馆B6A-01

有关Martintec 2019,请联系我们

留下您的联系方式,让我们相约Marintec 2019

以上信息将按照 我们的隐私政策 进行存储和处理。

阿法拉伐中国联系方式

阿法拉伐(上海)技术有限公司

上海市淮海中路98号金钟广场25楼

Tel switchboard:

+86 21 5385 80 00

E-mail:

china.info@alfalaval.com